گروه مهندسی کامپیوتر

دانشکده فنی و مهندسی

 

 

ورودی 1381
نام و نام خانوادگی معدل کل
علی حاجی پور 18.42
مریم ذبیح پور رحیم آبادی 17.87
مستانه محمدی 17.64

 

ورودی 1382
نام و نام خانوادگی معدل کل
سیده مریم شریفی راد 18.84
انسیه آزماینده 18.69
پروانه افضلی 18.66

 

ورودی 1383
نام و نام خانوادگی معدل کل
پوریا دلدار گوهردانی 18.50
لیلا حق پرست قدیم لیمودهی 18.43
معصومه مهرخواه 18.28

 

ورودی 1384
نام و نام خانوادگی معدل کل
فروغ نعمتی پرشکوه 18.45
مهتا راد کریمی 18.33
فاطمه طوافی 18.26

 

ورودی 1385
نام و نام خانوادگی معدل کل
سید امیر حسین صالح ایمن 18.32
زهرا سلحشور متقی 18.20
سیده الهام خوش کردار ارم ساداتی 18.04