گروه مهندسی کامپیوتر

دانشکده فنی و مهندسی

 

 

يکي از اهدافي که از ابتدا حين طراحي اوليه برنامه درسي، و پس از آن در به روز رساني‌هاي سالانه اين رشته همواره مد نظر بوده است اين است که فارغ التحصيلان آن قابليت‌هايي را بدست آورند که بتوانند نياز بازار کار داخلي را در پروژه‌هايي نظير موارد زير برطرف نمايند:

   -پروژه‌هاي تدوين، پياده‌سازي و راهبري برنامه‌هاي جامع فناوري اطلاعات در بنگاه‌ها و سازمان‌ها.
   -پروژه‌هاي حوزه خدمات الکترونيکي نظير تجارت الکترونيکي، يادگيري الکترونيکي، بهداشت الکترونيکي و دولت الکترونيکي.
   -پروژه‌هاي طراحي، پياده‌سازي، ارزيابي کيفي و نگهداري زيرساخت‌هاي شبکه و خدمات ارزش افزوده
   -پروژه‌هاي طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي مديريت دانش و مراکز داده.
   -پروژه‌ها و تحقيقات در حوزه عامل‌هاي هوشمند و کاربرد آن‌ها در فناوري اطلاعات.

 

چارت درسی